Học bổng
  • UEE|
  • JMS|
Học bổng CN Yang cho sinh viên NTU

Học bổng CN Yang cho sinh viên NTU

Bậc học:
Đây là học bổng thuộc chương trình năng khiếu, tài năng cho sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Nanyang. Học bổng này thường ưu tiên các bạn có khả...
Chi tiết
  • UEE|
  • JMS|
Học bổng ASEAN  cho sinh viên đại học

Học bổng ASEAN cho sinh viên đại học

Bậc học:
Học bổng ASEAN cấp cho sinh viên trúng tuyển NUS, NTU dựa trên kết quả kỳ thi UEE và phỏng vấn. Mỗi năm có chừng 10 suất học bổng ASEAN vào hai...
Chi tiết
  • UEE|
  • JMS|
Học bổng ASEAN cho bậc trung học

Học bổng ASEAN cho bậc trung học

Bậc học:
Học bổng ASEAN là học bổng ngoại giao do chính phủ Singapore tài trợ cho học sinh trung học (hết lớp 8, 9) và sinh viên đại học của Việt Nam và một...
Chi tiết