Kết quả thi APMOPS 2015: toán châu Á Thái Bình Dương
  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|

Kết quả thi APMOPS 2015: toán châu Á Thái Bình Dương

Kỳ thi toán châu Á Thái Bình Dương (APMOPS 2015) năm 2015 được tổ chức ngày 11 tháng 4 năm 2015. Kết quả chính thức được công bố cuối tháng...
23 Apr 2015
Khai giảng UEE K8
  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|

Khai giảng UEE K8

01 Mar 2015
Kỳ thi EJU 2014 và Hội thảo Du học Nhật Bản
  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|

Kỳ thi EJU 2014 và Hội thảo Du học Nhật Bản

Ngày 9 tháng 11 năm 2014, Tổ chức JASSO Nhật Bản kết hợp Đại sứ Quán Nhật Bản tại Hà Nội đã tổ chức kỳ thi EJU 2014. Kỳ thi EJU được tổ...
09 Nov 2014
Trang   <12345678910 ... >