Lớp APMOPS 2016: thông báo tuyển sinh 1
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Lớp APMOPS 2016: thông báo tuyển sinh 1

Học sinh sinh năm 2004 hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2003, có năng lực toán học tốt, có thể tham gia chương trình này. Kỳ thi Olympic Toán...
30 Apr 2015
Nét mới trong kỳ thi UEE năm 2015
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Nét mới trong kỳ thi UEE năm 2015

11 Jan 2015
Lịch học lớp Master APMOPS 2015
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Lịch học lớp Master APMOPS 2015

17 Dec 2014
Thi thử APMOPS 2015 đợt 1 và kết quả
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Thi thử APMOPS 2015 đợt 1 và kết quả

Lần thi thử đầu tiên chuẩn bị cho APMOPS 2015 sẽ diễn ra ngày 29 tháng 11 năm 2014. PHHS đăng ký cho cháu thi chỉ cần gửi email vào hòm thư...
10 Nov 2014
Trang   <12345678910>