Chương trình UEE

Mô tả
  • Lớp ôn thi Toán, Lý, Hóa vào NUS, NTU,
  • Các chương trình vào trường Canbridge, Oxford 
 
Đối tượng

Những bạn có kết quả học xuất sắc, lớp 10, 11 các trường chuyên.  

 

 

Giảng viên

Giảng viên chương trình UEE là các thầy giáo đã học tập và làm việc nhiều năm ở các trường đại học tại Mỹ, Anh, Singapore, Thụy Điển, Nhật Bản. Nhiều thầy là những nhà khoa học trẻ.

 
Các khóa học
Khóa học vào NUS, NTU, Oxford, Cambridge

Khóa học vào NUS, NTU, Oxford, Cambridge

Chi tiết
UEE JMS

Khóa học vào NUS, NTU, Oxford, Cambridge

Khoá học này tuyển sinh hàng năm, dành cho các bạn học sinh lơp 11, 12, hoặc năm 1 đại học. Chương trình chuẩn bị cho các bạn những nội dung: Toán học, Vật lý, (hoặc Hoá học) để dự thi và xét học bổng vào các trường đại học Singapore, Nhật Bản, Anh Quốc.