Thành tích
TT Họ và tên Năm sinh Quê quán Giới tính Chương trình Năm học Kết quả
31 Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Thanh Sơn

Chương trình: UEE
Kết quả: NTU
Năm sinh: 2001
Quê quán:
Giới thiệu:
Sơn trúng tuyển trường NTU, em là cựu học siinh chuyên KHTN.
2001 Nam UEE 2019 NTU
32 Nguyễn Trọng Phúc

Nguyễn Trọng Phúc

Chương trình: UEE
Kết quả: NTU
Năm sinh: 2000
Quê quán:
Giới thiệu:
Phúc trúng tuyển ngành máy tính tại NTU.
2000 Nam UEE 2019 NTU
33 Đỗ Xuân Long

Đỗ Xuân Long

Chương trình: UEE
Kết quả: NTU
Năm sinh: 2000
Quê quán:
Giới thiệu:
Xuân Long trúng tuyển ngành Toán và Máy tính tại NTU.
2000 Nam UEE 2019 NTU
34 Tạ Quỳnh Nga

Tạ Quỳnh Nga

Chương trình: UEE
Kết quả: NTU
Năm sinh: 2001
Quê quán:
Giới thiệu:
Tạ Q Nga là cựu học sinh trường Amsterdam, đã trúng tuyển trường NTU.
2001 Nữ UEE 2019 NTU
35 Vũ Minh Hiếu

Vũ Minh Hiếu

Chương trình: UEE
Kết quả: NUS
Năm sinh: 2001
Quê quán: Ha Nội
Giới thiệu:
Hiếu trúng tuyển NUS, đang theo học ngành Computer Science. Hiếu là cựu học sinh chuyên Toán trường THPT chuyên HANOI Amsterdam
2001 Ha Nội Nam UEE 2019 NUS
36 Nguyễn Thu Thủy

Nguyễn Thu Thủy

Chương trình:
Kết quả: SCH
Năm sinh: 2003
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Thu Thủy là cựu học sinh THCS Nguyễn Trường Tộ, tham gia khóa ASP năm nay và nhận học bổng SJI năm 2018.
2003 Hà Nội Nữ 2018 SCH
37 Đinh Khoát Hoàng Long

Đinh Khoát Hoàng Long

Chương trình:
Kết quả: SCH
Năm sinh: 2003
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Hoàng Long là học sinh tham gia Hexagon trong thời gian dài nhất, cả khóa ASP lẫn JMS. Long là thí sinh xuất sắc năm nay nhận học bổng A*STAR vào ACS independent. Chị của Long là Hoàng Anh cũng là một Hexagonist đang học tại NTU, đã nhận học bổng A*STAR.
2003 Hà Nội Nam 2018 SCH
38 Nguyễn Anh Đức

Nguyễn Anh Đức

Chương trình:
Kết quả: SCH
Năm sinh: 2002
Quê quán: Lạng Sơn
Giới thiệu:
Anh Đức là một trong hai học sinh miền núi năm nay theo học chương trình ASP tại Hexagon, và nhận học bổng ASEAN năm 2018.
2002 Lạng Sơn Nam 2018 SCH
39 Nguyễn Anh Thu

Nguyễn Anh Thu

Chương trình:
Kết quả: SCH
Năm sinh: 2003
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Anh Thu nhận học bổng ASEAN năm 2018 sau hai khóa học ASP với thầy Thuận tại Hexagon.
2003 Hà Nội Nữ 2018 SCH
40 Phạm Phương Anh

Phạm Phương Anh

Chương trình:
Kết quả: SCH
Năm sinh: 2003
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Phương Anh tham gia chương trình ASP trong hai năm liền, là cựu hs trường THCS Đống Đa. Phương Anh nhận học bổng ASEAN năm 20018..
2003 Hà Nội Nữ 2018 SCH
41 Nguyễn Lưu Nam Giang

Nguyễn Lưu Nam Giang

Chương trình:
Kết quả: SCH
Năm sinh: 2003
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Nam Giang là cựu học sinh trường THCS Ngô Sĩ Liên, Hà Nội. Giang theo học Hexagon trong thời gian khá dài trước khi nhận học bổng ASEAN năm 2018.
2003 Hà Nội Nam 2018 SCH
42 Nguyễn Mỹ Bình An

Nguyễn Mỹ Bình An

Chương trình:
Kết quả: SCH
Năm sinh: 2003
Quê quán: Quảng Ngãi
Giới thiệu:
Bình An là thí sinh xa xôi nhất,, từ Quãng Ngãi, ra Hà Nội học một số đợt tập trung tại Hexagon. An nhận học bổng ASEAN năm 2018.
2003 Quảng Ngãi Nữ 2018 SCH
43 Nguyễn Quang Minh

Nguyễn Quang Minh

Chương trình:
Kết quả: SCH
Năm sinh: 2003
Quê quán: Đồng Nai
Giới thiệu:
Quang Minh là học sinh có kết quả học xuất sắc về Toán và khoa học tự nhiên. Quang Minh chọn theo học bổng ASEAN sau khi tình cờ gặp thầy Thuận trong đợt dự thi Olympic Toán Quốc gia Singapore tại ĐH NUS.
2003 Đồng Nai Nam 2018 SCH
44 Vũ Bảo Liên Hoa

Vũ Bảo Liên Hoa

Chương trình:
Kết quả: SCH
Năm sinh: 2004
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Hoa là học sinh trường Nguyễn Siêu, theo học khóa ASP tại Hexagon với với thầy Thuận. Hoa nhận học bổng ASEAN năm 2018.
2004 Hà Nội Nữ 2018 SCH
45 Phạm Phương Uyên

Phạm Phương Uyên

Chương trình:
Kết quả: SCH
Năm sinh: 2004
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Uyên là học sinh lớp 8 trường HN Amsterdam, nhận học bổng A*STAR vào SCGS năm 2018.
2004 Hà Nội Nữ 2018 SCH
46 Vũ Minh Quân

Vũ Minh Quân

Chương trình:
Kết quả: SCH
Năm sinh: 2004
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Vũ Minh Quân nhận học bổng A*STAR theo học ACS independent. Anh trai của Quân là Vũ Hiếu Nguyên cũng nhận học bổng A*STAR, cũng học ACS.
2004 Hà Nội Nam 208-2019 SCH
47 Đoàn Xuân Hưng

Đoàn Xuân Hưng

Chương trình: UEE
Kết quả: UEE
Năm sinh: 2000
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Chúc mừng Đoàn Xuân Hưng đã trúng tuyển ngành Xây dựng tại Đại học NUS năm 2018. Xuân Hưng là học sinh trường THPT chuyên Ngoại ngữ.
2000 Hà Nội Nam UEE 2018 UEE
48 Phạm Thế Dũng

Phạm Thế Dũng

Chương trình: UEE
Kết quả: UEE
Năm sinh: 2000
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Thế Dũng là cựu học sinh chuyên Hóa tại TPHT chuyên KHTN, đã trúng tuyển vào Đại học Quốc Gia Singapore (NUS).
2000 Hà Nội Nam UEE 2018 UEE
49 Dương Nghiệp Huy

Dương Nghiệp Huy

Chương trình: UEE
Kết quả: UEE
Năm sinh: 2000
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Chúc mừng Nghiệp Huy trúng tuyển NUS, NTU, và các trường đại học Nagoya, Kyushu ở Nhật. Huy là học sinh chuyên Toán tại THPT chuyên Khoa học Tự nhiên.
2000 Hà Nội Nam UEE 2018 UEE
50 Trương Quang Đức

Trương Quang Đức

Chương trình: UEE
Kết quả: UEE
Năm sinh: 2000
Quê quán: Hải Phòng
Giới thiệu:
Quang Đức học lớp 12 Toán trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên. Bạn Đức là một trong số học sinh xuất sắc tại Khóa K10 UEE, trúng tuyển cả NTU và NUS.
2000 Hải Phòng Nam UEE 2018 UEE
51 Tạ Anh Đức

Tạ Anh Đức

Chương trình: UEE
Kết quả: UEE
Năm sinh: 2000
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Tạ Anh Đức là học sinh chuyên Lý tại THPT chuyên Đại học Sư phạm. Đức có nhiều thói quen làm việc tốt trong thời gian ôn thi UEE, và trúng tuyển cả hai trường NUS, NTU.
2000 Hà Nội Nam UEE 2018 UEE
52 Nguyễn Thùy Dương

Nguyễn Thùy Dương

Chương trình: UEE
Kết quả: UEE
Năm sinh: 2000
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Nguyên Thùy Dương là học sinh toàn diện, trúng tuyển cả 2 trường NUS, NTU năm 2018.
2000 Hà Nội Nam UEE 2018 UEE
53 Lê Hồng Long

Lê Hồng Long

Chương trình: UEE
Kết quả: UEE
Năm sinh: 2000
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Bạn Long là học sinh chuyên Lý tại trường THPT chuyên HN Amsterdam, có kết quả học tập xuất sắc. Long trúng tuyển cả hai trường NUS, NTU, và một số trường ĐH tại Mỹ.
2000 Hà Nội Nam UEE 2018 UEE
54 Trần Quang Đạt

Trần Quang Đạt

Chương trình: UEE
Kết quả: UEE
Năm sinh: 2000
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Trần Quang Đạt là một trong hai anh em sinh đôi cùng đỗ vào NTU, NUS năm 2018. Đạt là học sinh chuyên Lý tại THPT chuyên HN Amsterdam.
2000 Hà Nội Nam UEE 2018 UEE
55 Đoàn Mạnh Hưng

Đoàn Mạnh Hưng

Chương trình: UEE
Kết quả: EJU
Năm sinh: 1999
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Đoàn Mạnh Hưng là cựu học sinh chuyên Lý, THPT chuyên KHTN. Hưng đỗ vào trường đại học Kyushu Nhật Bản.
1999 Hà Nội Nam UEE 2017 EJU
56 Nguyễn Bằng Thanh Lâm

Nguyễn Bằng Thanh Lâm

Chương trình: UEE
Kết quả: NUS/NTU
Năm sinh: 1999
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
1999 Hà Nội Nam UEE 2017 NUS/NTU
57 Quách Trung Quân

Quách Trung Quân

Chương trình: UEE
Kết quả: NUS/NTU
Năm sinh: 1999
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
1999 Hà Nội Nam UEE 2017 NUS/NTU
58 Trần Hữu Hoàng

Trần Hữu Hoàng

Chương trình: UEE
Kết quả: NUS/NTU
Năm sinh: 1999
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
1999 Hà Nội Nam UEE 2017 NUS/NTU
59 Thái Gia Bách

Thái Gia Bách

Chương trình: UEE
Kết quả: NUS/NTU
Năm sinh: 1999
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
1999 Hà Nội Nam UEE 2017 NUS/NTU
60 Nguyễn Hiền Anh

Nguyễn Hiền Anh

Chương trình: UEE
Kết quả: JPN
Năm sinh: 1999
Quê quán: Nam Định
Giới thiệu:
1999 Nam Định Nữ UEE 2017 JPN
Trang   <1234567>