Thành tích
TT Họ và tên Năm sinh Quê quán Giới tính Chương trình Năm học Kết quả
1 Trần Gia Phong

Trần Gia Phong

Chương trình: UEE
Kết quả: NUS
Năm sinh: 2001
Quê quán:
Giới thiệu:
Gia Phong tham gia khóa học từ xa ngắn hạn tại Hexagon và trúng tuyển NUS.
2001 Nam UEE 20199 NUS
2 Nguyễn An Khánh

Nguyễn An Khánh

Chương trình: UEE
Kết quả: NUS
Năm sinh: 2001
Quê quán:
Giới thiệu:
An Khánh là cựu học sinh chuyên Lý, trường THPT Chuyên KHTN.
2001 Nam UEE 2019 NUS
3 Nguyễn Sơn Linh

Nguyễn Sơn Linh

Chương trình: UEE
Kết quả: NUS
Năm sinh: 2001
Quê quán:
Giới thiệu:
Sơn Linh là cựu học sinh chuyên Tin, KHTN. Em trúng tuyển ngành máy tính tại NUS.
2001 Nam UEE 2019 NUS
4 Phạm Quang Huy

Phạm Quang Huy

Chương trình: UEE
Kết quả: NTU
Năm sinh: 2001
Quê quán:
Giới thiệu:
Quang Huy là cựu học sinh trường chuyên KHTN, trúng tuyển NTU.
2001 Nam UEE 2019 NTU
5 Lương Minh Quang

Lương Minh Quang

Chương trình: UEE
Kết quả: NTU
Năm sinh: 2001
Quê quán:
Giới thiệu:
Quang là cựu học sinh chuyên Lý, KHTN, trúng tuyển NTU.
2001 Nam UEE 2019 NTU
6 Cao Tiến Thành

Cao Tiến Thành

Chương trình: UEE
Kết quả: NTU
Năm sinh: 2000
Quê quán:
Giới thiệu:
Tiến Thành là cựu học sinh chuyên Toán, KHTN. Em trúng tuyển NTU sau khóa học UEE.
2000 Nam UEE 2019 NTU
7 Lê Kỳ Nam

Lê Kỳ Nam

Chương trình: UEE
Kết quả: NTU
Năm sinh: 2000
Quê quán:
Giới thiệu:
Nam là cựu học sinh trường chuyên Hạ Long, trúng tuyển NTU sau khóa học UEE tại Hexagon.
2000 Nam UEE 2019 NTU
8 Nguyễn Minh Nguyên

Nguyễn Minh Nguyên

Chương trình: UEE
Kết quả: NUS
Năm sinh: 2001
Quê quán: An Giang
Giới thiệu:
Minh Nguyên tham gia chương trình học từ xa tại Hexagon và trúng tuyển cả hai trường NUS, NTU. Em là học sinh trường chuyên Thoại Ngọc Hầu.
2001 An Giang Nam UEE 2019 NUS
9 Lê Ngọc Cảnh

Lê Ngọc Cảnh

Chương trình: UEE
Kết quả: NTU
Năm sinh: 2000
Quê quán:
Giới thiệu:
Cảnh là học sinh tham gia chương trình từ xa tại Hexagon, và trung tuyển NTU.
2000 Nam UEE 2019 NTU
10 Nguyễn Minh Quang

Nguyễn Minh Quang

Chương trình: UEE
Kết quả: KAIST, NTU
Năm sinh: 2000
Quê quán:
Giới thiệu:
Quang là cựu học sinh chuyên Lý, KHTN. Em trúng tuyển NTU và KAIST.
2000 Nam UEE 2019 KAIST, NTU
11 Hồ Tùng

Hồ Tùng

Chương trình: UEE
Kết quả: KAIST
Năm sinh:
Quê quán:
Giới thiệu:
Tùng trúng tuyển viện KAIST, Hàn Quốc.
Nam UEE 2019 KAIST
12 Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Thanh Sơn

Chương trình: UEE
Kết quả: NTU
Năm sinh: 2001
Quê quán:
Giới thiệu:
Sơn trúng tuyển trường NTU, em là cựu học siinh chuyên KHTN.
2001 Nam UEE 2019 NTU
13 Nguyễn Trọng Phúc

Nguyễn Trọng Phúc

Chương trình: UEE
Kết quả: NTU
Năm sinh: 2000
Quê quán:
Giới thiệu:
Phúc trúng tuyển ngành máy tính tại NTU.
2000 Nam UEE 2019 NTU
14 Đỗ Xuân Long

Đỗ Xuân Long

Chương trình: UEE
Kết quả: NTU
Năm sinh: 2000
Quê quán:
Giới thiệu:
Xuân Long trúng tuyển ngành Toán và Máy tính tại NTU.
2000 Nam UEE 2019 NTU
15 Tạ Quỳnh Nga

Tạ Quỳnh Nga

Chương trình: UEE
Kết quả: NTU
Năm sinh: 2001
Quê quán:
Giới thiệu:
Tạ Q Nga là cựu học sinh trường Amsterdam, đã trúng tuyển trường NTU.
2001 Nữ UEE 2019 NTU
16 Vũ Minh Hiếu

Vũ Minh Hiếu

Chương trình: UEE
Kết quả: NUS
Năm sinh: 2001
Quê quán: Ha Nội
Giới thiệu:
Hiếu trúng tuyển NUS, đang theo học ngành Computer Science. Hiếu là cựu học sinh chuyên Toán trường THPT chuyên HANOI Amsterdam
2001 Ha Nội Nam UEE 2019 NUS
17 Vũ Minh Quân

Vũ Minh Quân

Chương trình:
Kết quả: SCH
Năm sinh: 2004
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Vũ Minh Quân nhận học bổng A*STAR theo học ACS independent. Anh trai của Quân là Vũ Hiếu Nguyên cũng nhận học bổng A*STAR, cũng học ACS.
2004 Hà Nội Nam 208-2019 SCH