Cập nhật kết quả thi APMOPS 2014 Mock
  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|

Cập nhật kết quả thi APMOPS 2014 Mock

Đợt thi thử APMOPS lần 1 năm 2014 có 55 bạn tham gia. Thang điểm đúng theo cách của kỳ thi chính thức APMOPS, các bài toán được chia thành...
25 Jan 2014
Kết quả kỳ thi học bổng ASEAN 2013
  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|

Kết quả kỳ thi học bổng ASEAN 2013

Kỳ thi học bổng ASEAN năm 2013 đã được tổ chức vào tháng 5 tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh, kỳ phỏng vấn cũng diễn ra tại hai điểm thi vào đầu...
05 Sep 2013
Trang   < ... 4567891011>