Hình ảnh Kỳ thi học bổng Chính phủ Singapore 2012
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Hình ảnh Kỳ thi học bổng Chính phủ Singapore 2012

Ngày 11, và 12 tháng 3, Đại Sứ Quán Singapore tại Hanoi và Tp HCM phối hợp với Đại học Công nghệ Nanyang NTU, Singapore đã tổ chức kỳ thi...
30 Jul 2013
Kết quả kỳ thi UEE 2012 vào NTU
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Kết quả kỳ thi UEE 2012 vào NTU

30 Jul 2013
Ngày 2/3/2013: Khai giảng lớp UEE K6
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Ngày 2/3/2013: Khai giảng lớp UEE K6

28 Jul 2013
Tường thuật Kỳ thi UEE 2012
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Tường thuật Kỳ thi UEE 2012

30 Jul 2013
Thi học kỳ 2 khóa 4 năm 2011
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Thi học kỳ 2 khóa 4 năm 2011

30 Jul 2013
Trang   < ... 67891011