Kết quả thi HSG thành phố Hà Nội 2015-2016
  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|

Kết quả thi HSG thành phố Hà Nội 2015-2016

Kết quả thi học sinh giỏi lớp 12 của Tp Hà Nội đã công bố hôm nay ngày 5 tháng 10. Thí sinh theo dõi bảng điểm sau (trong file PDF).
05 Oct 2015