Tuyển sinh lớp mới cho kỳ thi UEE 2014
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Tuyển sinh lớp mới cho kỳ thi UEE 2014

Lớp học này dành cho các bạn thi kỳ thi UEE, xét tuyển sinh và học bổng vào trường đại học NUS, NTU, Singapore năm 2014.
30 Jul 2013
Lớp học hè 2013
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Lớp học hè 2013

30 Jul 2013
Lớp UEE K6 Hexagon tại tp HCM
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Lớp UEE K6 Hexagon tại tp HCM

30 Jul 2013
Ngày 2/3/2013: Khai giảng lớp UEE K6
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Ngày 2/3/2013: Khai giảng lớp UEE K6

30 Jul 2013
Tuyển sinh lớp UEE K6 (2014) đợt 2
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Tuyển sinh lớp UEE K6 (2014) đợt 2

30 Jul 2013
Hướng tới kỳ thi UEE 2013
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Hướng tới kỳ thi UEE 2013

Kỳ thi UEE năm 2013 vào đại học NUS, NTU đang đến gần; cả hai trường đã khẳng định vẫn tiếp tục tuyển sinh và cấp học bổng cho học sinh,...
30 Jul 2013
Trang   < ... 45678910>