Bốn đợt thi thử chuẩn bị cho APMOPS 2015
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Bốn đợt thi thử chuẩn bị cho APMOPS 2015

Thí sinh dự thi APMOPS 2015 có thể dự bốn lần thi thử tại Hexagon trong thời gian tới. Các đợt thi thử APMOPS được Hexagon chuẩn bị kỹ...
15 Oct 2014
Khai giảng lớp ASP K5
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Khai giảng lớp ASP K5

01 Oct 2014
Khai giảng lớp APMOPS 2015 C
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Khai giảng lớp APMOPS 2015 C

24 Sep 2014
Lớp APMOPS 2015: thông báo số 2
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Lớp APMOPS 2015: thông báo số 2

05 Sep 2014
Lớp ôn đề thi và chủ đề thi học bổng ASEAN 2014
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Lớp ôn đề thi và chủ đề thi học bổng ASEAN 2014

Kỳ thi học bổng ASEAN cho học sinh THCS sẽ diễn ra vào tháng 5 này. Để có cơ hội lọt vào vòng phỏng vấn các bạn cần làm thật tốt bài thi...
10 Apr 2014
Trang   <12345678910>