Khai giảng lớp Toán tiếng Anh tại Q. Ba Đình
  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|

Khai giảng lớp Toán tiếng Anh tại Q. Ba Đình

Lớp toán tiếng Anh giảng dạy cho các cháu sinh năm 2004, và sau 2003 học vào 14h30 chiều thứ 7 hàng tuần, khai giảng ngày 26 tháng 9. Địa...
10 Sep 2015
Thông báo tháng 7/2015
  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|

Thông báo tháng 7/2015

01 Jul 2015
Tìm kiếm tài năng toán học trẻ 2015 (MYTS)
  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|

Tìm kiếm tài năng toán học trẻ 2015 (MYTS)

MYTS 2015 dành cho các em sinh năm 2004, có năng khiếu toán học. Kỳ thi được tổ chức tại Hà Nội, nhằm phát hiện những học sinh có tư duy...
08 May 2015
Trang   <123456789 ... >