Lựa chọn khóa học
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
Ngày khai giảng
06/26/2019
Lớp Mathley 6

Lớp Mathley 6

Giảng viên: Phạm Văn Thuận
Chương trình toán này dành cho các bạn vừa hết lớp 5, lên 6. Chúng tôi tuyển các bạn có năng khiếu toán học, vào tháng 6 hàng năm.
Chi tiết
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
Ngày khai giảng
06/10/2019
Lớp Mathley 5

Lớp Mathley 5

Giảng viên: Phạm Văn Thuận
Cho các bạn sinh năm 2009, yêu thích toán học, muốn học và trải nghiệm văn hóa toán học mới.
Chi tiết
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
Ngày khai giảng
07/05/2019
Lớp Mathley 7

Lớp Mathley 7

Giảng viên: Phạm Văn Thuận
Khoá học này dành cho các bạn lớp 7. Chương trình giảng dạy nhấn mạnh các nội dung mà chương trình học sinh giỏi ở các nước giảng dạy nhiều, nhằm bồi...
Chi tiết
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
Ngày khai giảng
06/04/2019
Lớp Mathley 4

Lớp Mathley 4

Giảng viên: Phạm Văn Thuận
Cho các bạn bắt đầu vào lớp 4, sinh năm 2010 và có năng khiếu toán học.
Chi tiết