Học bổng
  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|
TestAS, chìa khoá vào các trường đại học ở Đức

TestAS, chìa khoá vào các trường đại học ở Đức

Bậc học:
Các trường đại học ở Đức miễn học phí, sinh hoạt phí thí sinh tự lo. Đây là cơ hội học tập cho khá nhiều học sinh, sinh viên ở Việt Nam muốn thụ...
Chi tiết
  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|
Học bổng ASEAN cho bậc trung học

Học bổng ASEAN cho bậc trung học

Bậc học:
Học bổng ASEAN là học bổng ngoại giao do chính phủ Singapore tài trợ cho học sinh trung học (hết lớp 8, 9) và sinh viên đại học của Việt Nam và một...
Chi tiết