Học bổng- Hexagon Maths and Science
Lựa chọn khóa học
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
Ngày khai giảng
03/07/2018

UEE: thi đại học Singapore, Nhật bản

Giảng viên: Đinh Văn Trung, Nguyễn Thế Toàn, Dương Hải Triều
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
Ngày khai giảng
07/03/2018

Lớp APMOPS: toán châu Á Thái Bình dương

Giảng viên: Phạm Văn Thuận
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
Ngày khai giảng
05/30/2018

Lớp Toán JMS Mathley 5

Giảng viên: Phạm Văn Thuận
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
Ngày khai giảng
06/07/2018

Lớp Toán JMS Mathley 7

Giảng viên: Nguyễn Tiến Lâm, Phạm Văn Thuận
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
Ngày khai giảng
06/04/2018

Lớp Toán JMS Mathley 4

Giảng viên: Phạm Văn Thuận
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
Ngày khai giảng
10/29/2017

ASP: lớp thi học bổng ASEAN, A*STAR

Giảng viên: Phạm Văn Thuận
Đăng ký:
Đăng ký học