Lựa chọn khóa học
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
Ngày khai giảng
07/18/2020

Ôn thi UEE vào NUS, NTU: khóa PRE-UEE cho các bạn lớp 10

Giảng viên:
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
Ngày khai giảng
25/02/2020

Ôn thi vào lớp 6 Amsterdam, Cầu Giấy, Chuyên ngữ, ....

Giảng viên: Thầy Thuận, cô Tâm, cô Ngân
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
Ngày khai giảng
07/15/2020

TENN: ôn thi vào lớp 10 CNN (Chuyên ngoại ngữ)

Giảng viên: Cô Hồ Giang, thầy Thuận, cô Hương, cô Ngân
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
Ngày khai giảng
01/03/2021

UEE: thi NUS, NTU đại học Singapore, EJU Nhật bản, A level Cambridge

Giảng viên:
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
Ngày khai giảng
07/16/2020

Lớp Mathley 6: hướng tới APMOPS, IMSO, IMAS

Giảng viên: Phạm Văn Thuận
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
Ngày khai giảng
07/07/2020

Lớp Mathley 5

Giảng viên: Phạm Văn Thuận
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
Ngày khai giảng
07/05/2019

Lớp Mathley 7

Giảng viên: Phạm Văn Thuận
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
Ngày khai giảng
07/03/2020

Lớp Mathley 4

Giảng viên: Phạm Văn Thuận
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
Ngày khai giảng
09/26/2020

ASP: lớp thi học bổng ASEAN, A*STAR

Giảng viên: Phạm Văn Thuận
Đăng ký:
Đăng ký học