Điểm danh ứng viên thi APMOPS 2014
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Điểm danh ứng viên thi APMOPS 2014

Trong khi chờ đợi kết quả chính thức từ ban tổ chức APMOPS 2014, chúng ta hãy điểm mặt một số anh tài trong nhóm Hexagon tham gia APMOPS...
27 Apr 2014
Kết quả trúng tuyển NUS 2014
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Kết quả trúng tuyển NUS 2014

15 Apr 2014
Kết quả thi APMOPS 2014 thử lần 3
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Kết quả thi APMOPS 2014 thử lần 3

29 Mar 2014
Tống Hiền Chi: học bổng Yale 2014
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Tống Hiền Chi: học bổng Yale 2014

13 Mar 2014
Học bổng chính phủ Singapore 2014
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Học bổng chính phủ Singapore 2014

11 Mar 2014
Kết quả thi APMOPS thử lần 2
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Kết quả thi APMOPS thử lần 2

22 Feb 2014
Cập nhật kết quả thi APMOPS 2014 Mock
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Cập nhật kết quả thi APMOPS 2014 Mock

Đợt thi thử APMOPS lần 1 năm 2014 có 55 bạn tham gia. Thang điểm đúng theo cách của kỳ thi chính thức APMOPS, các bài toán được chia thành...
25 Jan 2014
Trang   < ... 34567891011>