Singapore dừng cấp học bổng Chính phủ từ năm 2016
  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|

Singapore dừng cấp học bổng Chính phủ từ năm 2016

Theo thông tinh chính thức từ Chương trình hợp tác Quốc tế (thuộc Chính phủ Singapore) thì học bổng Chính phủ (Singapore Scholarship) sẽ...
18 Oct 2015
Thông báo về kỳ thi HOMC và SMO
  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|

Thông báo về kỳ thi HOMC và SMO

06 Oct 2015
Đội dự tuyển Kỳ thi Khoa học trẻ Quốc tế IJSO 2015
  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|

Đội dự tuyển Kỳ thi Khoa học trẻ Quốc tế IJSO 2015

Kỳ thi Khoa học Quốc tế (IJSO) được tổ chức hàng năm vào tháng 11, 12, dành cho các em học sinh dưới 15 tuổi. Mỗi nước tham gia cử đội gồm...
25 Aug 2015
Trang   < ... 4567891011121314 ... >