Đề thi chính thức MYTS 2015
  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|

Đề thi chính thức MYTS 2015

Bài này giới thiệu về đề thi chính thức của MYTS 2015. Chúng tôi cám ơn các tác giả đã đóng góp bài toán, giúp phản biện để cho ra một bộ...
26 May 2015
Khảo thí giáo dục: công bằng và đại chúng
  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|

Khảo thí giáo dục: công bằng và đại chúng

Bài này nêu một số kinh nghiệm về đánh giá giáo dục ở các trường công lập tại Singapore, gợi ý một số hướng cho Bộ Giáo dục Việt Nam.
18 Mar 2015
Trang   < ... 678910111213141516 ... >