Kết quả học bổng SJI International năm 2015-2016
  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|

Kết quả học bổng SJI International năm 2015-2016

Ba chàng trai này (Nam Hiếu, Vũ Long, Nhật Anh) đã giành được học bổng SJI International, cùng nhập học tháng 1 năm 2016. Mỗi học bổng trị...
02 Aug 2015