Tài nguyên

Tuyển tập các bài toán từ kỳ thi IMO và lời giải 2003, 2005, 2006-2011

Download
IMO shortlisted problems with solutions
Chừng hơn ba mươi nước gửi các bài toán đến kỳ thi IMO, mỗi nước gửi từ hai đến ba bài toán cho kỳ thi., và sau đó với tổng số chừng 30 bài toán sẽ được ban chọn đề lựa chọn. Cuối cùng sáu bài toán được lựa chọn để làm đề thi chính thức trong hai ngày, mỗi ngày ba bài. Đây là kỳ thi có khoảng 100 nước tham gia, mỗi nước gửi không quá 6 thí sinh. Mỗi năm có chừng 1000 người tham gia sự kiện này.