Tài nguyên

Tuyển tập các bài toán cho các kỳ thi HSG

Download
Các bài toán thi HSG
Tạp chí Toán học tuổi trẻ xuất bản số đầu tiên năm 1964. Tờ báo đã góp phần tạo cảm hứng học toán cho nhiều thế hệ học sinh năng khiếu toán trên cả nước trong suốt mấy thập kỷ qua. Nhiều bạn đọc toán nay đã trở thành những nhà khoa học lớn, những nhà quản lý của Việt Nam. Sau đây là các bài toán trên tạp chí, đã được dịch sang tiếng Anh.