Tài nguyên

HOMO 2011: Problems & Solutions

Kỳ thi học sinh giỏi Toán Hà Nội mở rộng HMO 2011 (Hanoi Mathematical Olympiad, HOMO 2011) do Hội Toán học Hà Nội tổ chức đã diễn ra sáng ngày 20 tháng 2 năm 2011. Tham gia kỳ thi này có hơn 200 thí sinh từ miền Bắc, chia thành hai nhóm Junior (sinh năm 1997) và Senior (sinh năm 1995). Từ kết quả cuộc thi này, 20 thí sinh ở mỗi nhóm tuổi sẽ được lựa chọn đại diện cho Hà Nội tham gia kỳ thi Singapore Mathematical Olympiad (SMO 2011) do Hội Toán học Singapore tổ chức vào tháng 5 năm 2011. Dưới đây là đề thi và lời giải. Lời giải của thầy Phạm Văn Thuận, thầy Nguyễn Tiến Lâm. Lời giải Senior đang cập nhật.