Tài nguyên

Đề thi và đáp án vào lớp 6 trường Hà Nội Amsterdam 1999-2014

Download
Hanoi Amsterdam Problems
Đây là tuyển tập các đề thi, lời giải môn Toán, thi vào lớp 6 trường Hanoi Amsterdam 1999-2013. Chúgn tôi cám ơn các bạn Nguyễn Thanh Bình, Tạ Hà Nguyêm đã cung cấp thêm một số tài liệu. Thí sinh cần trả lời 12 câu hỏi trong vòng 45 phút. Hai bài cuối yêu cầu thí sinh trình bày lời giải đầy đủ, các bài đầu chỉ cần viết đáp số. Đây là một trong số các kỳ thi có tính cạnh tranh nhất ở Hà Nội. Cập nhật tháng 1/2018.