Câu hỏi

Tiêu chuẩn tuyển sinh vào NUS như thế nào?

Trả lời: NUS phân ra hai đối tượng khi tuyển sinh học sinh, sinh viên tại Việt Nam. Đối tượng thứ nhất là học sinh thì được thi tuyển kỳ thi UEE sau khi nộp hồ sơ. Đối tượng thứ hai là sinh viên thì KHÔNG được dự thi kỳ thi UEE mà xét tuyển dựa trên hồ sơ, điểm học cấp 3, và đặc biệt là kết quả kỳ thi THPT. Điểm tối thiểu thường là 55 điểm trở lên.