Câu hỏi

Kỳ thi TestAS được tổ chức ở đâu, khi nào?

Trả lời: TestAS, kỳ thi dùng để xét tuyển sinh viên quốc tế, vào các đại học ở Đức tổ chức mỗi năm ba lần, tháng 2, 4, 10 tại Hà Nội và Sài Gòn. Xem chi tiết tại mục Học bổng trên website này.