Câu hỏi

Kinh nghiệm thi học bổng ASEAN Singapore là gì?

Trả lời: 1) chuẩn bị tiếng Anh từ đầu lớp 7, đọc hiểu, viết là chính 2) học toán tiếng Anh theo chương trình ASP tại Hexagon từ đầu lớp 8, 3) chuẩn bị hồ sơ từ tháng 2 hàng năm (qua các mối quan hệ, hoăc qua Hexagon Education) 4) việc ôn thi cần giữ được cân bằng giữa các môn thi, có đánh giá và tư vấn của những người có kinh nghiệm đúng.