Câu hỏi

Em ở nông thôn, thi đỗ đại học điểm cao, có thể đi du học học bổng thế nào?

Trả lời: Chương trình đi du học sang Liên Bang Nga do Bộ Giáo dục tuyển sinh thường gồm các đối tượng sau đây 1) thi tuyển sinh Đại học điểm cao 2) kết quả học tập năm 1 ở Đại học VN điểm cao trên 8.0 (theo hệ niên chế) Tuy nhiên, đi Nga không phải là lựa chọn hàng đầu. Nhiều thí sinh lựa chọn đi Mỹ sau khi có tiêu chuẩn 1) nhưng đi Mỹ hay các nước khác thì còn cần thêm SAT, TOEFL, viết luận và những thứ khác của hồ sơ. Những tiêu chuẩn sau này đều là vật cản đối với con em nông thôn. Xem chương trình chi tiết của Cục đào tạo nước ngoài, Bộ Giáo dục. Ngoài ra, hiện nay cũng có chương trình đi Nhật Bản (chương trình thi EJU), đi Singapore (qua kỳ thi UEE). Điểm chung vẫn là phải học giỏi.