Câu hỏi

Chi phí một năm học tại NUS, hoặc NTU khi không có học bổng là bao nhiêu?

Trả lời: Khoảng 170 triệu đồng nếu không được nhận học bổng cho toàn bộ sinh hoạt phí ở Singapore mỗi năm.