Thành tích

Phạm Vũ Tuấn

Chương trình: UEE
Kết quả: ADMI
Năm sinh: 1996
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Phạm Vũ Tuấn đỗ ngành IEM của trường NTU.
Cảm nhận:
Cảm ơn Hexagon đã đưa ước mơ của em thành hiện thực. Quá trình học tập tại Hexagon em đã học tập được rất nhiều điều bổ ích, từ những kiến thức về khoa học tới những kiến thức kĩ năng trong cuộc sống.