Thành tích

Nguyễn Thu Thảo

Chương trình:
Kết quả: SCHO
Năm sinh: 1995
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Nguyễn Thu Thảo là cựu học sinh chuyên Toán trường THCS Lê Quý Đôn, Hà Nội. Thảo giành học bổng A*STAR sau lần thi thứ hai, hai lần học lớp ASP. Sau khi tốt nghiệp SCGS, Thảo sang học trường St Andrew's Junior College.
Cảm nhận: