Thành tích

Nguyễn Thu Hà

Chương trình: UEE
Kết quả: SCHO
Năm sinh: 1996
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Chúng tôi đã nhận ra Thu Hà là một ứng viên sáng giá cho học bổng ASEAN theo học SCGS, sau đó vào NUS.
Cảm nhận:
Quãng thời gian hơn bốn tháng học lớp ôn thi học bổng A*STAR tuy không dài nhưng có tính quyết định với con đường học tập của mình, giúp mình chuyển sang một hướng đi mới: sang học tập phổ thông tại Singapore. Rất khó hoàn thành được đề toán dài với nhiều loại bài lạ, bẫy nếu không được chuẩn bị kỹ càng; các kỹ thuật và phương pháp để hoàn thành nhanh và chính xác bài kiểm tra IQ trong kỳ thi cũng rất quan trọng. Mình rất cám ơn thầy Thuận về khóa học và những tiến bộ mình thu được trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi. Dành được học bổng A*STAR thực sự là một thành tích đáng kể đối với cá nhân mình.