Thành tích

Nguyễn Nhật Quang

Chương trình: JMS
Kết quả: EXCL
Năm sinh: 2002
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Nhật Quang là học sinh xuất sắc về Toán, giành Huy chương Vàng APMOPS năm 2014.
Cảm nhận: