Thành tích

Lữ Thục Phương Anh

Chương trình: UEE
Kết quả: SCHO
Năm sinh: 1998
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Lữ Thục Phương Anh nhận học bổng ASEAN vào SCGS.
Cảm nhận:
đang chờ