Thành tích

Lê Trung Hiếu

Chương trình:
Kết quả: SCHO
Năm sinh: 1994
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Lê Trung Hiếu là cựu học sinh chuyên Toán, trường Hà Nội Amsterdam, giành học bổng A*STAR năm 2008 theo học trường ACS independent, sau khóa học ASP với thầy Thuận. Trung Hiếu là học sinh xuất sắc năm đó, toàn diện cả về ngôn ngữ lẫn toán học.
Cảm nhận: