Thành tích

Hoàng Quốc Anh

Chương trình: UEE
Kết quả: ADMI
Năm sinh: 1991
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Quốc Anh là học sinh cũ của Hexagon, hiện đang làm việc tại Google Singapore.
Cảm nhận: