Thành tích

Dương Đức Minh

Chương trình: JMS
Kết quả: EXCL
Năm sinh: 2002
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Là học sinh rất tự tin và luôn sẵn sàng ý chí để thực hiện các hướng giải quyết vấn đề. Hình học và các bài toán suy luận là hai nội dung Minh thích thú nhất. Với đề thi APMOPS năm nay thì có thể đó lại là một bất lợi. ​​ Đức Minh giành Huy chương Vàng kỳ thi APMOPS 2014.
Cảm nhận: