Thành tích

Chu Phương Anh

Chương trình: UEE
Kết quả: SCHO
Năm sinh: 1997
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Chu Phương Anh nhận học bổng ASEAN, sau đó vào SMU.
Cảm nhận: