Thành tích

Bùi Hồng Đức

Chương trình: JMS
Kết quả: EXCL
Năm sinh: 2002
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Bùi Hồng Đức đạt 2 HCV IOI, nhận nhiều Huân Huy chương. Tham gia lớp Toán năng khiếu với thầy Thuận, dành rất nhiều huy chương vàng Olympic Toán. Hiện tại Đức đang học ngành KH Máy tính tại NUS.
Cảm nhận: