Thành tích

Bùi Hồng Đức

Chương trình: JMS
Kết quả: EXCL
Năm sinh: 2002
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Bất luận đạt giải thế nào trong kỳ APMOPS lần này, Đức vẫn là học sinh xuất sắc về toán: có ý tưởng lạ và lời giải sáng tạo, tính tập trung cao, rất kiên nhẫn trong việc tìm hướng giải và khả năng tính toán cũng rất tốt. Bạn Đức rất yêu thích toán, các môn khoa học, và tin học, bạn ấy sẽ còn tiến bộ rất nhiều. Đức giành Huy chương Bạch Kim APMOPS 2014.
Cảm nhận: