Giảng viên

Vũ Thế Khôi

Giới thiệu:
Thầy Vũ Thế Khôi là cựu học sinh khoa toán của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, tốt nghiệp năm 1994, làm nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án tiến sỹ toán học tại trường đại học Brandeis, Hoa Kỳ năm 2002. Thầy Khôi làm việc sau tiến sỹ tại Đại học Tokyo Nhật Bản các năm 2005, 2006. Tại Hexagon, thầy Khôi giảng các bài về tổ hợp, phương pháp đếm, lý thuyết đồ thị cho học sinh giỏi, năng khiếu toán học.
Tham gia: UEE JMS tư vấn gia sư paragon
Quan tâm:
invariants of 3-manifolds and knots. representation varieties of surfaces and 3-manifolds.
Khóa học:
phương pháp đếm, tổ hợp, lý thuyết đồ thị
Xuất bản:
[01] N.T. Cuong, V.T Khoi, On the partial Euler-Poincare characteristics of certain systems of parameters, in local rings Math. Z. 222 (1996), no. 3, 383-390.
[02] N.T Cuong, V.T Khoi, A lower bound for index of reducibility of parameter ideals in local rings, Vietnam Journal of Mathematics, 25 4(1997), 341-345.
[03] N.T Cuong, V.T Khoi, Modules whose local cohomology modules have Cohen-Macaulay Matlis, duals, In Commutative Algebra, Algebraic Geometry, and Computational Methods. Springer,1999
[04] V.T Khoi, A cut-and-paste method for computing the Seifert volumes, Math. Ann. 326, 759-801 (2003).
[05] V.T Khoi, On the symplectic volume of the moduli space of spherical and Euclidean polygons, Kodai Math. J. 28, 199-208 (2005).
[06] V.T Khoi, On the SU(2,1) representation space of the Brieskorn homology spheres, J. Math. Sci. Univ. Tokyo 14 (2007),499-510
[07] V.T Khoi, On the integral of log xdy/y  log ydxx over the A-polynomials curves,
Acta. Math. Vietnamica 33, Number 3 (2008), 519-528.
[08] V.T Khoi, On Turaev's theorem about Dijkgraaf-Witten invariants of surfaces, Journal of Knot Theory and Its Rami cations, Vol. 20, No. 6 (2011) 837846.
[09] V.T Khoi, On the Burns-Epstein invariants of spherical CR 3-manifolds, Annales de L'Institut Fourier, 61, (2) 2011, 775-797.