Giảng viên

Phạm Văn Thuận

Giới thiệu:
Thầy Phạm Văn Thuận tốt nghiệp ĐH ĐHQGHN, giảng dạy ở ĐHKHTN đã 8 năm, là người sáng lập Hexagon Education. Ý tưởng chính từ Hexagon là nơi hội tụ của những con người chung niềm say mê tạo ra những thay đổi tích cực cho các bạn trẻ, qua con đường học tập kiến thức và kỹ năng trong những nền giáo dục tốt. Say mê toán phổ thông từ sớm, thầy Thuận là một trong số ít tác giả Việt Nam đăng bài toán, bài báo ở tạp chí toán phổ thông ở nước ngoài, xuất bản sách toán phổ thông ở Canada. Tại Hexagon, thầy Thuận chủ yếu giảng dạy toán các chương trình ASP, Mathley, phát triển nội dung bài giảng cho các chương trình năng khiếu toán. Từ năm 2015, thầy Thuận sáng lập và cùn tham gia tổ chức MYTS với Hội Toán học.
Tham gia: UEE JMS tư vấn gia sư paragon
Quan tâm:
recreational mathematics, typography, TeX, educational testing
Khóa học:
UEE Maths, năng khiếu toán học APMOPS, học bổng ASEAN, A*STAR
Xuất bản:
[01]

Pham Van Thuan, Trieu Van Hung, Proving Inequalities Using linear functions, , Mathematical Reflectionss (2006), issue 4

[2] Pham Van Thuan, Le Vi, A Useful Inequality Revisited, Crux Mathematicorum with Mayhem, Canadian Mathematical Society, 2009, Volume 35, No 3. 
[03] Pham Van Thuan, Le Vi, Olympiad Inequalities, Problems based approach to inequalities, (book), Intuitive Mathematics Press, Canada 2009.
[04] Pham Van Thuan, Presuppositions and Inference in Advertising Slogans, A pragmatically based analysis of advertising slogans, Journal of Foreign Language Studies, Hanoi University, pp 11-22, No 14, 2008.
[05] Pham Van Thuan, Implicatures at work in natural language, analyzing a political article in the light of Grice and relevance theories, Journal of Foreign Language Studies, Hanoi University, pp 03-14, No15, 2008.
[06] Pham Van Thuan, Jill Kalotay, Math into English, a university text for mathematician learning English as a second language, VNU Publishing House 2009.
[07] Pham Van Thuan, Square it!, Mathematical Excalibur of Hong Kong University of Science and Technology, Volume 12, No 5, 2008.