Giảng viên

Nguyễn Tiến Lâm

Giới thiệu:
Thầy Nguyễn Tiến Lâm tốt nghiệp ngành Toán, trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội năm 2007, và trở thành giảng viên Toán trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, và sau đó giảng dạy tại Khối chuyên Tổng Hợp, ĐHKHTN, Đại học Quốc Gia Hà Nội. Phương pháp giảng dạy của thầy Lâm hướng phân tích tổng hợp, trả lời câu hỏi tại sao, cái bản chất. Tại Hexagon, thầy Lâm giảng dạy các khóa học thuộc chương trình HOMC, SMO chủ yếu dành cho học sinh năng khiếu toán học. Thầy Lâm có kinh nghiệm giảng dạy học sinh đội tuyển đến từ các trường THCS tại Hà Nội, học sinh năng khiếu, chuyên toán.
Tham gia: UEE ASP JMS tư vấn gia sư paragon
Quan tâm:
hình học, số học
Khóa học:
thi vào lớp chuyên, thi học sinh giỏi quốc gia, thành phố, thi đại học
Xuất bản:
[01] Nguyen Tien Lam, On the equality vector, Mathematical Reflections, Issue 6 (2008), Awesomemath, USA
[02] Nguyen Tien Lam, Reversing AM-GM inequality, RGMIA, Issue 11, Research Group in Inequalites and Applications (2008), Victoria University
[03] Nguyen Tien Lam, A way to prove $Rgeq 3r$, Mathematical Reflections, Issue 1 (2009), Awesomemath, USA