Giảng viên

Nguyễn Thế Toàn

Giới thiệu:
Hoàn thành chương trình tiến sĩ tại trường Đại học Minesota, rồi trở thành giáo sư Khoa Vật lý, Viện Công nghệ Georgia, Hoa Kỳ, thầy Nguyễn Thế Toàn có thành tích học tập và nghiên cứu rất thành công. Tiến sỹ Nguyễn Thế Toàn đã xuất bản hơn 30 bài báo chuyên ngành trên các tạp chí uy tín hàng đầu thế giới: Nature, Physical Review Letter, Review of Modern Physics, ba cuốn sách viết chung ở các nhà xuất bản nổi tiếng Princeton University Press, Oxford University Press, và Wiley. Với hơn mười năm giảng dạy tại các trường đại học Mỹ, thầy Toàn quyết định trở về nước, gia nhập Hexagon từ cuối năm 2011 và giảng dạy Vật lý đại cương tại Hexagon từ đó cho đến nay.
Tham gia: UEE JMS tư vấn gia sư paragon
Quan tâm:
vật lý y sinh, vật lý lý thuyết, vật lý vật liệu mềm
Khóa học:
giảng dạy Vật lý đại cương tại Hexagon
Xuất bản:
[01]

SeIl Lee, C. V. Tran, and T. T. Nguyen, Inhibition of DNA ejection from bacteriophages by Mg+2 counterionsJ. Chem. Phys. 134 (2011) 125104.

[02]

SeIl Lee, Tung T. Le, and T. T. Nguyen,Reentrant Behavior of Divalent-Counterion-Mediated DNA-DNA Electrostatic Interaction, Phys. Rev. Lett. 105 (2010) 248101.

[03]

R. Zhang, and T. T. Nguyen, A model of HIV budding and self-assembly, role of cell membranePhys. Rev. E 78 (2008) 051903.

[04]

SeIl Lee, and T. T. Nguyen, Radial distribution of RNA genome packaged inside spherical viruses Phys. Rev. Lett. 100 (2008) 198102.

[05]

U. Raviv, T. T. Nguyen, R. Ghafouri, D. J. Needleman, Y. Li, H. P. Miller, L. Wilson, R. F. Bruinsma, and C. R. Safinya, Microtubule protofilament number is modulated in a step-wise fashion by the charge density of an enveloping layerBiophys. J. 92 (2007) 278.

[06]

T. T. Nguyen, and R. F. Bruinsma, RNA condensation and the wetting transition, Phys. Rev. Lett., 97 (2006) 108102.

[07]

T. T. Nguyen, R. F. Bruinsma, and W. M. Gelbart, Continuum theory of retroviral capsids, Phys. Rev. Lett., 96 (2006) 078102.

[08]

T. P. Bigioni, X.-M. Lin, T. T. Nguyen, E. I. Corwin, T. A. Witten, and H. M. Jaeger, Kinetically driven self assembly of highly ordered nanoparticle monolayersNature Materials 5, (2006) 265.