Giảng viên

Lê Minh Hà

Giới thiệu:
Tốt nghiệp đại học Tổng hợp Hà Nội từ năm 1994 và học sau đại học ở Pháp và Mỹ, thầy Lê Minh Hà đã trải nghiệm cuộc sống, học tập và nghiên cứu ở những nước phát triển bậc nhất thế giới. Thầy Lê Minh Hà hoàn thành chươn trình nghiên cứu sinh về topo đại số ở trường Đại học Wayne State, Detroit, Michigan, Hoa Kỳ năm 2000. Thầy Lê Minh Hà đã có kinh nghiệm giảng dạy toán ở trường Đại học Lancaster, Anh Quốc; tại khoa toán trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội. Thầy Hà giảng dạy chương trình toán A-level (bằng tiếng Anh) ngay từ những ngày đầu gây dựng trung tâm Hexagon, những đóng góp của thầy Hà với chương trình UEE tại Hexagon rất nổi bật. Hiện nay thầy Hà không còn giảng dạy Toán tại Hexagon nữa.
Tham gia: UEE ASP JMS tư vấn gia sư paragon
Quan tâm:
topo đại số, tổ hợp
Khóa học:
A level Mathematics
Xuất bản:
[01] Lê Minh Hà, Phan Ha Duong, Strict partitions and discrete dynamical systemsTheoretical Computer Science, p. accepted
[02] Lê Minh Hà, Jeff Strom, On the Gray filtration of phantom maps, Fundamenta Mathematicae, vol. 167, p. 251–268, 2001.
[03] Lê Minh Hà, Jeff Strom, Higher order phantom maps, Forum Mathematicum, vol. 15, no. 2, p. 275–284, 2003.
[04] Lê Minh Hà, Kathryn Lesh, On the cohomology of the symmetric group and Quillen map, Journal of Pure and Applied Algebra, vol. 190, no. 1-3, p. 137-153, 2004.
[05] Lê Minh Hà, On the Gray index of phantom maps, Topology, vol. 44, no. 1, p. 217–229, 2005
[06] Lê Minh Hà, Robert Bruner, Nguyen H. V. Hung, On the behaviour of the algebraic transfer, Trans. Amer. Math. Soc., vol. 357, no. 2, p. 473–487, 2005.
[07] Lê Minh Hà, Sub-Hopf algebras of the Steenrod algebra and the Singer transfer, Proceeding of International Conference in Algebraic Topology, Hanoi 2004. Geometry and Topology Monograph series, pp 400, vol. 11, p. 22 pages, 2007.
[08] Le, Minh Ha; Phan, Thi Ha Duong, Strict partitions and discrete dynamical systemsTheoret. Comput. Sci. 389 (2007), no. 1-2, 82–90.
[09] Chon, Phan Hoang; Ha, Le Minh, On May spectral sequence and the algebraic transferProc. Japan Acad. Ser. A Math. Sci. 86 (2010), no. 9, 159–164.
[10] Chon, Phan Hoang; Le Minh Ha, Lambda algebra and the Singer transfer.
C. R. Math. Acad. Sci. Paris 349 (2011), no. 1-2, 21–23.
[11] Chon, Phan Hoang; Ha, Le Minh, On May spectral sequence and the algebraic transferManuscripta Math. 138 (2012), no. 1-2, 141–160.1432-1785