Giảng viên

Đinh Văn Trung

Giới thiệu:
Thầy Đinh Văn Trung làm nghiên cứu Vật lý thiên văn tại Đại học Paris VI, Cộng hòa Pháp, từ năm 1995 đến năm 1998, sau khi tốt nghiệp ngành Vật lý tại đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1994. Đến nay thầy Trung đã có gần 40 bài báo trên các tạp chí quốc tế. Thầy Trung giảng dạy Vật lý đại cương tại Hexagon kể từ cuối năm 2009 cho đến nay, đóng góp đáng kể cho thành công của chương trình UEE. Thầy Trung đã có kinh nghiệm thỉnh giảng tại Đại học Quốc Gia Đài loan, Đại học Hồng Kông, và Viện Vật lý Hà Nội.
Tham gia: UEE JMS tư vấn gia sư paragon
Quan tâm:
vật lý thiên văn, vật lý công nghệ
Khóa học:
vật lý đại cương
Xuất bản:
[01] Tracing the asymmetry in the envelope around the carbon star CIT 6 Dinh-V-Trung & Jeremy Lim, 2009, The  Astrophysical Journal 701, 292, IOP publishing, UK
[02] On the theory of astronomical masers. I. Statistics of maser radiation Dinh-V-Trung, 2009, Monthly Notices of Royal Astronomical Society 396, 2319, Oxford University Press.
[03] On the theory of astronomical masers. II. Polarization of maser radiation Dinh-V-Trung, 2009, Monthly Notices of Royal Astronomical Society tmp.1385, Oxford University Press.
[04] The shaping effect of collimated fast outflow in the Egg nebula Dinh-V-Trung, Jeremy Lim, 2009, The Astrophysical Journal 698, 439, IOP publishing, UK
[05] Multiple radial cool molecular filaments in NGC 1275 I.T. Ho, Jeremy Lim, Dinh-V-Trung, 2009, The Astrophysical Journal 698, 119, IOP publishing, UK.