Tài nguyên

Tuyển tập đề thi NUS/NTU Sample Papers

Download
Toán, Vật Lý, Tiếng Anh, Hóa học, Sinh, Nhân văn
Hai trường NTU, NUS của Singapore có chính sách tuyển sinh rất đa dạng, tùy thuộc vào từng nước, nền giáo dục, và tùy theo đặc trưng ngành học. Hơn 10 năm tuyển sinh (kỳ thi UEE) tại Việt Nam, hai trường NUS, NTU đã thực hiện chính sách thi tuyển (chủ yếu) và xét tuyển.