Tài nguyên

Đề thi APMOPS từ 2001 đến 2012, đáp án và tài liệu bổ sung

Download
APMOPS problems
Tuyển tập các đề thi APMOPS và đáp án, một số đề thi thử. This collections contains all the problems from APMOPS that were used between 2001 and 2012.

Đề thi SMO năm 2011, Junior

Download
JuniorSMO
Năm nay 2011, kỳ thi SMO đã không được đồng tổ chức ở Hà Nội như suốt những năm qua (từ 2004) vì Hội toán học Singapore năm nay đã không mời Vietnam tham gia. Thực sự, đây là một điều đáng tiếc. Đề thi năm nay vẫn theo cấu trúc của đề thi những năm gần đây: gồm có 35 câu hỏi, thuộc 6 nội dung khác nhau. Đề thi có nhiều bài toán mới, thú vị. Tuy nhiên, một số câu hỏi vẫn thuộc loại kỹ thuật cũ, vẫn thường xuất hiện trong kỳ thi SMO những năm trước.
Trang   <12