Tài nguyên

Hướng dẫn điền đơn NUS, NTU (mùa tuyển sinh 2014)

Download
VNCNUS Guide
Hướng dẫn thủ tục và cách thức làm hồ sơ dự thi NUS năm 2014 trong tệp đính kèm do cộng đồng sinh viên NUS thực hiện. Nội dung bắt đầu từ trang 54.