Tài nguyên

Cuốn sách 104 Number theory problems

Download
Number theory problems
Cuốn sách này của tác giả Titu Andreescu và Zumming Feng, về số học, phù hợp cho các bạn thi HSG cấp 2, cấp 3.