Tài nguyên

Đề thi và đáp án HOMC 2014

Download
HOMC 2014
File đính kèm là đề thi và lời giải đầy đủ của ban tổ chức kỳ thi HOMC 2014, ở cả hai nhóm đối tượng: Junior và Senior. Đề thi này không đa dạng, đầy đủ các nội dung toán quan trọng, và có thể bỏ sót những học sinh thông minh.

Kiểm tra đầu vào chương trình UEE và SMS

Download
Qualifying Test
Học sinh tham gia chương trình UEE và/hoặc SMS tại Hexagon cần thực hiện bài kiểm tra đầu vào xếp lớp. Tài liệu đính kèm là mẫu bài kiểm tra đã được sử dụng tại Hexagon, thí sinh có thể tham khảo. Chúng tôi có thể từ chối những thí sinh không đạt.

Hướng dẫn điền đơn NUS, NTU (mùa tuyển sinh 2014)

Download
VNCNUS Guide
Hướng dẫn thủ tục và cách thức làm hồ sơ dự thi NUS năm 2014 trong tệp đính kèm do cộng đồng sinh viên NUS thực hiện. Nội dung bắt đầu từ trang 54.

Tuyển tập đề thi NUS/NTU Sample Papers

Download
Toán, Vật Lý, Tiếng Anh, Hóa học, Sinh, Nhân văn
Hai trường NTU, NUS của Singapore có chính sách tuyển sinh rất đa dạng, tùy thuộc vào từng nước, nền giáo dục, và tùy theo đặc trưng ngành học. Hơn 10 năm tuyển sinh (kỳ thi UEE) tại Việt Nam, hai trường NUS, NTU đã thực hiện chính sách thi tuyển (chủ yếu) và xét tuyển.