Câu hỏi

Trung tâm có cung cấp hồ sơ thi học bổng A*STAR không a?

Trả lời: Trung tâm có hồ sơ dự thi học bổng A*STAR. Tuy nhiên, vì số lượng có hạn nên chỉ cấp hồ sơ cho học sinh vượt qua được bài kiểm tra toán, tiếng Anh. Liên hệ với thầy Thuận để có thông tin chi tiết. Mỗi năm có chừng 3 đợt thi học bổng loại này. Các bạn theo dõi trên tran Hexagon thường xuyên sẽ biết tiến trình.